Back to Top

 


BEHANDELINGEN:


Basis pedicure behandeling / Medisch pedicure behandeling

 • Reumatische voet

 • Diabetische voet

 • OVV (Oncologische Voet Verzorging)

 • Overige risico voet


Daarnaast heb ik de specialisatie voor:


 • LCN = nagel reparatie

 • Nagelbeugel = nagel correctie

 • Arkada = totale nagel correctie (voor ingegroeide nagel)

 • Orthese = siliconen ondersteuning tenen

 • Voetreflexzonetherapie (BER) = het activeren van de natuurlijke genezing van vele lichamelijke en psychische aandoeningen door middel van een voetreflexbehandeling

 • Medicinaal tapen = ondersteunend en herstel bevorderend door tapen


Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.


De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn.


Diabetes screening :

Voor de Simms classificatie en Zorgprofiel heb ik een samenwerkingsovereenkomst met :


Podotherapiedelft        

Händellaan 108F                

2625SN Delft

(015) 2616263

(015) 2577091


Penders Voetzorg

Reinier de Graafweg 1, 2625 AD Delft

015 262 6234SIMMS CLASSIFICATIE EN ZORGPROFIEL


Naar aanleiding van het onderzoek krijgt u een Simms classificatie en zorgprofiel toegekend.


Het SIMS overzicht:

 • Simms 0: Geen verlies van gevoel, vaatlijden of verhoogde druk.

 • Simms 1: PS of PAV, geen verhoogde druk: = zorgprofiel 1

 • Simms 1: PS of tekenen van PAV met verhoogd risico op infectie of drukplekken: = zorgprofiel 2

 • Simms 2: PS en PAV zonder verhoogde druk: = zorgprofiel 2

 • Simms 2: PS en PAV met verhoogde druk: = zorgprofiel 3

 • Simms 3: Wond of amputatie in voorgeschiedenis: = zorgprofiel 4

PS : Protectieve Sensibiliteit (verlies van gevoel)

PAV : Perifeer Arterieel Vaatlijden


Een Medisch Voetzorgverlener is ook gediplomeerd OVV (Oncologisch Voetzorgverlener). Zij verleent veilige voetzorg aan kankerpatiënten.

Het doel van deze specialistische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo goed mogelijk conditie te brengen en te houden om de veiligheid en gezondheid te ondersteunen.


Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het oncologisch behandelteam!


Voor mensen met kanker :


De eerste afspraak bij een OVV is een intakegesprek. De patiënt vult een korte vragenlijst in, onder meer over de klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedische hulpmiddelen.

Als iemand actief wordt behandeld voor kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

Voordat een kankerpatiënt behandeld wordt, worden de voeten preventief gescreend. Bij dit onderzoek worden de voeten gecontroleerd op aanwezigheid van huid- en voetproblemen, zoals mogelijke wondjes, schimmelinfecties of nagelaandoeningen.

Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling.


LET OP : Neem een verwijsbriefje mee van u oncoloog


Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen.

Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en huid.

Ook kan de lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn. Voor de voetzorgverlener is het van belang te weten wanneer zo'n periode zich voordoet, omdat bepaalde handelingen dan niet verricht mogen worden.


Hand-voetsyndroom


Een mogelijke bijwerking van chemotherapie is het hand-voetsyndroom. Mogelijke klachten zijn: blaren, infecties, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, een schilferende of vervellende huid of zwelling aan beide voeten tegelijkertijd. Als de Medisch Voetzorgverlener deze klachten signaleert, zal deze de behandelend specialist hiervan op de hoogte brengen.

ProCERT heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van beroep en beroepsuitoefening geborgd worden. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.


Voor een behandeling zijn de volgende gegevens voor mij van belang:


Persoonsgegevens i.v.m. bon voor de zorgverzekeraar

Medicijn gebruik

Ziekte geschiedenis

Allergieën